coördinatie

Het organiseren en managen van een project is een specialistische taak die wij graag uitvoeren in combinatie met tekenwerk en advies; HTV BOUWTECHNIEK verzorgt projectprojectleiding / ‐begeleiding en bouwdirectievoering, coördinatie van aanbestedingen en bouwcontractvorming.

De projectleider coördineert de technische informatie, dus ook rapporten, berekeningen, tekeningen en checklists etc. van derden, zowel inhoudelijk als administratief en kan dit desgewenst in een centrale database online (Cloud) opslaan en beheren. Wij ont‐zorgen het gehele team door de verantwoordelijkheid van projectinformatie te coördineren en op te slaan in een online systeem zoals Doc‐Stream of File2Share met daarnaast altijd een backup op onze eigen servers.