home

HTV BOUWTECHNIEK is een bouwkundig adviesbureau, inzetbaar voor nieuwbouw, verbouw en transformatie projecten.

Als zelfstandige onderneming zijn wij sinds 1990 betrokken bij kleine- en grootschalige plannen door het hele land en vervullen wij de bouwtechnische taken binnen een projectteam. Denk hierbij aan advies- en tekenwerk, ontwerpassistentie, bestekken en begroten, begeleiding en coördinatie. De leiding van het bureau is sinds de oprichting in handen van Arno Vis (bureaucoördinatie) en Herbert van Brug (acquisitie en projectmanagement).

HTV BOUWTECHNIEK staat voor een professionele aanpak, accuratesse, kennis van zaken en een pro-actieve houding.

De actuele ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en ecologie, vormen al sinds de jaren ’80 een vast onderdeel van ons werk. Door een duurzaamheidsscan, EPC en GPR/MPG berekening uit te voeren kunnen we snel een pakket maatregelen vaststellen en berekenen, m.b.t. gebouwisolatie en -installaties.