advies

HTV BOUWTECHNIEK biedt een breed scala aan adviesdiensten met daarbij veel aandacht voor de onderlinge samenhang, raakvlakken en -werkzaamheden van derden. Tenslotte draait het om het perfecte gebouw als eindresultaat. Wij zijn goed op de hoogte van de actuele regelgeving, normbladen, richtlijnen en kwaliteitslabels, zoals Woonkeur, SBR en Woningborg,  BREEAM, EPC, BENG etc.

Allround bouwkundig advies- en tekenwerk:

 • haalbaarheidsstudies en rekenmodellen
 • stabu bestekken, technische omschrijvingen en bouwkostenramingen
 • bouwbesluittoetsing en advies bouwregelgeving conform NEN en NPR normeringen
 • brandveiligheid en vluchtwegen
 • ventilatie‐ en daglichtberekeningen
 • nagalmberekeningen
 • thermische isolatie en detailleringen
 • energiezuinigheid, energieprestatie EPC
 • duurzaamheidsadvies en -analyse, MPG en GPR berekeningen
 • constructie opzet
 • voorzieningen technische installaties, nuts-aansluitingen, leidingschachten etc.

Aanvullend werken wij nauw samen met enkele zelfstandige experts om indien gewenst dit dienstenpakket te completeren met specialisaties, zoals brandoverslagberekeningen, verkeerslawaai, asbestinventarisatie, bodemkwaliteitsverklaring, toezicht etc. Naast efficiency voor alle betrokken partijen is bijkomende voordeel hiervan dat alle verschillende werkzaamheden inhoudelijk goed op elkaar aansluiten; met andere woorden,  “Integrale Planuitwerking”.